Felles plattform for all dokumentasjon

Felles plattform for all dokumentasjon

En felles plattform for alle dokumenter gir økt effektivitet og reduserer kostnadene. Enkel tilgang har aldri vært mer viktig og folk forventer tilganger til systemene fra sine enheter. Veldig få systemer gir global tilgang. En digital tvilling software med dokumenthåndtering gir nye muligheter for digitalisering og effektivisering.

  • Dokumentasjon
  • 3D skanning viewer
  • 3D model viewer
  • Drone skan viewer
  • Digitale prosesser
  • Video viewer
  • Bilder
  • Deling av prosjekter
  • etc

 

Contact us for more info

digital twin software

Digitale Tvillinger reduserer timeforbruk og CO2-utslipp

Read more
General Benefits - Digital Twin Platform

Felles plattform for all dokumentasjon

Read more