Fordeler med droneflyging med punktsky

Fordeler med droneflyging med punktsky

Det er mange fordeler med droneflyginger med punktsky. Det gir mulighet til oppmålinger på store områder i tillegg til inspeksjoner. Få en dokumentert tidslinje i 3D.

En digital tvilling gir tilgang til vanskelige områder, samt redusert kostnad.

Contact us for more info

digital twin software

Digitale Tvillinger reduserer timeforbruk og CO2-utslipp

Read more
General Benefits - Digital Twin Platform

Felles plattform for all dokumentasjon

Read more