Navigeringsruter med Digital Tvilling

Navigeringsruter med Digital Tvilling

Lag dine egne navigeringsruter i din digitale bygning på noen få minutter.  Digital Tvilling software og teknologi gir nye muligheter innenfor kostnadsbesparelser, samarbeid og forenkling av prosesser.

Opplæring, informasjon og planlegging er enkelt i en digital tvilling. Navigeringsruter kan kan lages, vises og evalueres uten direkte i nettleseren.

  • Navigeringsruter online
  • Laget på noen minutter
  • Ingen behov for tilleggssoftware

Contact us for more info

Edemso – Digital Tvilling Platform

digital twin software

Digitale Tvillinger reduserer timeforbruk og CO2-utslipp

Read more
General Benefits - Digital Twin Platform

Felles plattform for all dokumentasjon

Read more