Point Cloud Viewer (Punktsky)

Point Cloud Viewer (Punktsky)

Vi kan nå vise 3D skannede objekter i platformen.

Muligheter for målinger som lengde, areal, høyde etc.

   • Ombygginger
   • Retro Fit
   • Verifikasjoner
   • Digital Tvilling
   • Marine
   • Offshore
   • Bygninger

Contact us for more info

All in one place

Alt på en plass

Økt effektivitet med 3D-modell, 2D-tegninger, punktskyer og dokumenter fra én pålogging – alt på ett sted.
Read more
stairway

Bedre enn å være der

Visuell representasjon av bygg er bedre enn å være der. Arkitekter og andre disipliner kan jobbe mer effektivt med 360 graders pa...
Read more