Point Cloud Viewer (Punktsky)

Point Cloud Viewer (Punktsky)

Vi kan nå vise 3D skannede objekter i platformen.

Muligheter for målinger som lengde, areal, høyde etc.

   • Ombygginger
   • Retro Fit
   • Verifikasjoner
   • Digital Tvilling
   • Marine
   • Offshore
   • Bygninger

Point Cloud Viewer (Punktsky)

Visualiser 3D skanninger
Read more

3D Viewer implementert

3D modell visning
Read more