Vi utfører og formidler alle typer 3D scanninger av bygg, fabrikker, maskiner etc.

3D scanning er en effektiv metode for å utføre befaringer, kontroller, oppmålinger etc. i en digital verden.

3D Scanning
Service

  • 3D Scanning
  • Scan To BIM
  • Drone Scan
  • Etc.

Fordeler
3D Scanning

  • Reduserte kostnader med redusert tidsforbruk
  • Økt nøyaktighet
  • Raskere beslutninger
  • Økt effektivitet