Portal
Features

 • Planleggingsverktøy
 • Enkel Tilgang
 • Digitale sjekklister
 • 3D modeller i verkstedet
 • Dokumentplanlegging

Portal
Management

 • Samarbeid mellom brukere
 • Deling og tilgangskontroll
 • Tilgang på ulike nivåer
 • Tidslinjer
 • Endringslogg
 • Two Factor Authentication

Cevion Construction
enkel tilgang til
3D modeller og tegninger i verkstedet.