Portal
Features

 • 3D Visualisering av bygg med punktsky
 • Oppmålinger, kontroll, samarbeid, opplæring, onboarding etc.
 • Legg til interessepunkter
 • As Built Verifikasjon
 • 3D scanning og Scan To BIM
 • God hjelp til planlegging og oppussing
 • Full kontroll av dine data

Portal
Management

 • Samarbeid mellom brukere
 • Deling og tilgangskontroll
 • Tilgang på ulike nivåer
 • Tidslinjer
 • Endringslogg
 • Two Factor Authentication

Cevion Facility
digital versjon av dine bygg, bygninger eller objekter.