Bedre enn å være der

Bedre enn å være der

Visuell representasjon av bygg er bedre enn å være der. Muligheten til å bevege seg raskt rundt i lokalene er effektivt. Tilbakemeldinger fra prosjekter er at visualiseringen er bedre enn å være på plassen. Arkitekter og andre disipliner kan jobbe mer effektivt med 360 graders panorama og punktsky enn i et tradisjonelt prosjekt. Å bevege seg rask rundt for å sjekke ut en rørlinje eller en trappesjakt er mer effektivt enn å være på plassen. På noen sekunder kan du sjekke ut en idè.

I tradisjonelle prosjekter må en ha personlig oppmøte og gjøre manuelle oppmålinger for å sjekke ut en idè.

Contact us for more info

Fordeler med droneflyging med punktsky

Fordeler med droneflyging med punktsky

Det er mange fordeler med droneflyginger med punktsky. Det gir mulighet til oppmålinger på store områder i tillegg til inspeksjoner. Få en dokumentert tidslinje i 3D.

En digital tvilling gir tilgang til vanskelige områder, samt redusert kostnad.

Contact us for more info

Digital Twin with Reality Capture

Digital Twin with Reality Capture

Get started with a digital twin of your factory and facility with reality capture.

Increase your efficiency and reduce cost by view, measure and share the 3D scanning with the team.
Online system for planning, rebuilding, documentation, training and reduced need for traveling.

3D scanning and 3D point clouds has never been more real and informative.

Point of interests with additional information on such as fire alarms and fire hoses.

Contact us for more info

In cooperation with https://www.navvis.com/

Point Cloud Viewer – 104 GB file

Point Cloud Viewer – 104 GB file

A large file visible in the point cloud viewer.
Cevia Digital’s point cloud viewer has successfully shown a 104GB LAS file. Since this is a web based platform, the file can be visible directly in the browser without additional software installed. This solves many problems with file sharing, viewing and using 3d point cloud files.

Contact us for more info

 

Point Cloud Viewer (Punktsky)

Point Cloud Viewer (Punktsky)

Vi kan nå vise 3D skannede objekter i platformen.

Muligheter for målinger som lengde, areal, høyde etc.

   • Ombygginger
   • Retro Fit
   • Verifikasjoner
   • Digital Tvilling
   • Marine
   • Offshore
   • Bygninger

Contact us for more info