3D Viewer implementert

3D Viewer implementert

Vi kan nå åpne 3D modeller i plattformen.

Med dette vil kunder og samarbeidspartnere få tilgang til modellen på en enkel måte.

   • Visning
   • Nedlasting
   • Kommentering
   • Deling
   • Kontrollering
   • etc.